Breaking News

Buling-Buling 2018


Tuwing sasapit ang Linggo bago ang Ash Wednesday o Miyerkules ng Abo, kinagawian na dito sa ating probinsya ang magbasaan o mas kilala sa tawag na bulingan.

Ito ang buling buling, ang intensyonal na pang babasa sa bawat isa. Parang katuwaan kumbaga. Noong una, mas maraming basaan, walang pinipili ang mga mambabasa, bata, matanda, dalaga, binata lahat ng mga dumadaan sa kalye, walang ligtas. Sa paglipas ng panahon, mangilan ngilan na lang ang gumagawa nito, (Ewan nga lang natin sa Lipa na palaging maraming nambabasa, kahit nasa loob ka ng jeep at tricycle, walang kawala.). Minsan kasi ay nagiging sanhi ito ng kaguluhan o kaya ay may mga nasasaktan dahil sa di magandang paraan ng pangbubuling.

Bakit nga ga may buling-buling? Tunghayan mo dine.

Larawan ni Jeremy Mendoza 
Lipa City, Batangas

 

About Lead Editor

Edison Manalo is the Lead Editor of WOWBatangas.

Check Also

2024 DSPC Unleashes Journalistic Prowess of Young Lipeno Scribes

The 2024 Lipa City Division School’s Press Conference (DSPC) opening program held at Senator Claro …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.