Home / Destinations / Churches

Churches

Prayer to St. Joseph Of Cupertino

“Dear St. Joseph of Cupertino, who by your prayer retain from God the Grace to be asked in your examination only by the question you know. Grant me the favor which I am about to take. I am restrains; I promise to make you know and loved. Please St. Joseph …

Read More »

Sa Loob ng Kulandong ng Suob at Ligo ng Santo Entierro

Walang Katolikong sumasamba sa imahen, ang mga Katoliko ay Diyos lamang ang sinasamba. Pinamimitagan ang tawag sa bukod tanging pagbibigay galang sa mga imahen na sumisimbolo sa paniniwalang lubos. Ito’y isang paraan upang makapiling, magunita at makadaop ang kabanalan ng dakilang Panginoon at ang kanyang mga Santo. Tuwing Miyerkoles Santo …

Read More »