Contributed Content

Ang Muling Pagkabuhay

Sa sementeryo o libingan iba’t iba ang mababasa nating “epitaphs”. Karaniwan nating mababasa ang mga katagang (SLN) Suma-Langit Nawa o kaya naman ay (RIP) Rest in Peace. Nakakagulat na sa libingan ng isang hindi naniniwala sa Diyos ay may nakasulat na ganito: “Here lies an atheist. All dressed up, but …

Read More »

See You Soon, Batangas!

This story was sent by Disayrey Sayat, a former Mutya ng Batangan title holder and a young woman who conquers a foreign land and is now missing home. We know a lot of our followers could relate to what Disay have shared. This is her story from Abu Dhabi with …

Read More »