Home / Features / Contributed Content

Contributed Content

Mt Gulugod Baboy at Anilao, Mabini, Batangas

Located on the South of Batangas, the peninsula to which is known for the diving resorts of Anilao – the birthplace of Philippine scuba diving, is the place to which Mt. Gulugod Baboy is situated. Gulugod-Baboy means “pig’s spine”, so named because of the contours of the hills.“Gulod”, however, means …

Read More »

Ang Muling Pagkabuhay

Sa sementeryo o libingan iba’t iba ang mababasa nating “epitaphs”. Karaniwan nating mababasa ang mga katagang (SLN) Suma-Langit Nawa o kaya naman ay (RIP) Rest in Peace. Nakakagulat na sa libingan ng isang hindi naniniwala sa Diyos ay may nakasulat na ganito: “Here lies an atheist. All dressed up, but …

Read More »