Breaking News

Contributed Content

Ang Muling Pagkabuhay

Sa sementeryo o libingan iba’t iba ang mababasa nating “epitaphs”. Karaniwan nating mababasa ang mga katagang (SLN) Suma-Langit Nawa o kaya naman ay (RIP) Rest in Peace. Nakakagulat na sa libingan ng isang hindi naniniwala sa Diyos ay may nakasulat na ganito: “Here lies an atheist. All dressed up, but …

Read More »