Breaking News

Arts and Culture

Bakit nga ga may buling buling?

Tuwing sasapit ang Linggo bago ang Ash Wednesday o Miyerkules ng Abo, kinagawian na dito sa ating probinsya ang magbasaan o mas kilala sa tawag na bulingan. Ito ang buling buling, ang intensyonal na pang babasa sa bawat isa. Parang katuwaan kumbaga. Noong una, mas maraming basaan, walang pinipili ang …

Read More »