Breaking News

Arts and Culture

Ang magpaputok ay di biro!

Ngayong Bagong Taon, anong ingay ay gagawin mo? It has been our tradition to welcome new year with fire crackers and fireworks. Pang-taboy di umano ng mga bad spirits and bad lucks na maaring hindi magpaganda ng ating buong taon. Yup, we need to make noise dahil bukod sa nabanggit …

Read More »

Sa ating Paglaya…

Mabuhay ang bansang Pilipinas! Mabuhay! Yan marahil ang sigaw ng mga rebulusyonaryo noong iwinagayway ang bandila ng Pilipinas sa Kawit, Cavite mahigit isang daang taon na ang nakalilipas. Idiniklara noon ang paglaya ng bansa matapos magapi ang mga Espanyol sa Battle of Manila Bay sa panahon ng Spanish-American war. Sa …

Read More »