Home / Features / Videos / Banas Daily

Banas Daily

Ang Batangenyong Basurero ng Bundok | Banas Daily Ep1

Enrico Matibag, 39, Non-Uniformed Police Personnel ng Philippine National Police sa Cuenca, Batangas ay naninilbihan din sa kanyang adbokasiyang mapalinis at mapasiwalat ang responsableng pag-akyat sa Mt. Maculot. Earth Day ng taong 2018 nang sinimulan nyang solo umakyat sa Maculot na siyang sinundan ng kanyang mga kaibigan at mga katrabaho. …

Read More »