Breaking News

Payong Payong Point ng Brgy Wawa, Nasugbu, Batangas


Isang kagila-gilalas na tanawin ang Payong-Payong Point Rock Formation sa Brgy. Wawa, Nasugbu, Batangas. Mas magandang puntahan ang lugar na ito kapag Low Tide kaya mainam na pag aralan muna ang tamang oras at panahon ng pagpunta dito. Mararating mo lamang ang Rock Formation na ito sa pamamagitan ng pagpapahatid sa mga bumabyaheng bangka. Pinapayuhan din namin na maging mapanuri sa pagpunta dito dahil maaring makatapak at makasira tayo ng mga corals kapag hindi tayo nag ingat sa paglalakad dito.

About Lead Editor

Edison Manalo is the Lead Editor of WOWBatangas.

Check Also

Batangas COVID19 Cases Profiles per City/Municipalities

Alitagtag, Batangas Balayan, Batangas Bauan, Batangas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.