Breaking News

Mga magsasaka ng Brgy. Abung, San Juan, Batangas

Kamakaylan lamang habang kami’y nagroroadtrip sa Bayan ng San Juan ay aming nasilayan mula sa labas ang mga masisipag na magsasaka ng Brgy Abung, San Juan, Batangas. Minabuti naming tumigil upang kuhanan ng larawang ang mga nagtatanim sa napakalawak na palayan. Sinasamantala nila ang  sunod sunod na araw pag ulan upang mas madali sa kanila ang pagtatanim dahil mas malambot ang lupa.

Ito ang kanilang ika-limang araw ng pagtatanim, sa loob ng isang araw naman ay kaya nilang matamnam ang isang hektaryang lupa kung saan nagsisimula sila magtrabaho ng alas-6 ng umaga hanggang alas-4 ng hapon. Makatapos ng ilang buwan ay aanihin ang mga palay at desisyon ng may ari ng lupa kung ito’y patatamnam muli.

About Lead Editor

Edison Manalo is the Lead Editor of WOWBatangas.

Check Also

Graffiti Artpiece ng isang Lipeño at ang mensahe ng pagbangon

Sa panahon ngayon, madalas ang ating mga mensahe’y ating ipinaaabot sa pamamagitan ng Social Media …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.