Home / Features / Diksyunaryong Batangueño / Mga salitang malimit gamitin ng isang tipikal na Batangenyo

Mga salitang malimit gamitin ng isang tipikal na Batangenyo

2016-08-04 Famous Batangenyo Words copy

Kung ang isang tipikal na Batangenyo ay mapapadayo sa mga bayang papar-on ay pihadong hindi pa din maaalis agad sa kanya ang pag gamit ng mga salitang kanyang nakasanayan.

Kahit na kadalasa’y pinagkakatuwaan, hindi maintindihan o nagkakamali ng pakahulugan ang mga nakakarinig ay sadyang taas noo ang isang Batangenyo at may punto nya pang bibigkasin ang mga salitang ito.

Kaya naglista kami ng ilan sa mga salitang madalas ginagamit ng isang tipikal na Batangenyo.

About Lead Editor

Edison Manalo is the Lead Editor of WOWBatangas.

Check Also

FAITH opens MLBB tourney for students

Living up to its name as a leading institute of technology education in the province, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.