Home / Features / Diksyunaryong Batangueño / Mga salitang malimit gamitin ng isang tipikal na Batangenyo

Mga salitang malimit gamitin ng isang tipikal na Batangenyo

2016-08-04 Famous Batangenyo Words copy

Kung ang isang tipikal na Batangenyo ay mapapadayo sa mga bayang papar-on ay pihadong hindi pa din maaalis agad sa kanya ang pag gamit ng mga salitang kanyang nakasanayan.

Kahit na kadalasa’y pinagkakatuwaan, hindi maintindihan o nagkakamali ng pakahulugan ang mga nakakarinig ay sadyang taas noo ang isang Batangenyo at may punto nya pang bibigkasin ang mga salitang ito.

Kaya naglista kami ng ilan sa mga salitang madalas ginagamit ng isang tipikal na Batangenyo.

About Lead Editor

Edison Manalo is the Lead Editor of WOWBatangas.

Check Also

Batangas Lakeshore Earth, Wind and Water Festival Season 6

Nasubaybayan namin mula noong 2016 ang Batangas Lakeshore Earth, Wind and Water Festival na sinimulan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.