Anong Gusto Mong Maging?

Best Pilipino jokes | batangas jokes | local JokesAraw ng Huebes sa klasrum nina TOTO…

TITSER: Magandang Umaga Class!!! Mabuhay! Class… Ano ang gusto nyong maging???
NINO: Gusto ko po maging nars!!! Para po magamot ko ang aking KAPWA!
NOEL: Ako naman po ay ang pagiging Chef!!! Gusto ko pong busugin ang KAPWA ko!
DENCIO: Gusto ko naman po maging Presidente!!! Para po matulungan ko po ang aking KAPWA!
TITSER: Wow! Ang gigilas nyong sumagot ah! Oh TOTO, ikaw naman! Anong gusto mong maging?
TOTO: Ummm…KAPWA po Sir! Walang duda!