Breaking News

Food and Dining

Endangered Tawilis at kung paano tayo makakatulong upang di ito tuluyang mawala

Ang Tawilis o Bombon Sardines ay ang kaisa-isang Fresh Water Sardines sa buong mundo at TANGING dito lamang sa Taal Lake ito matatagpuan. Ngunit bunga ng Overfishing, Pollution at Predation ay idineklara na itong “Endangered” ng International Union for Conservation of Nature o IUCN. Isa ito sa mga paboritong dayuhin ng …

Read More »

Stick n’ Dip

Are you familiar with some street foods? And have you tried eating it and did not resist from eating it again? Some of those street foods are fish balls and kikiams. It is being cook in a deep-fry process. The vendor cooks it until toast. This kind of street food …

Read More »